LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

04.08.2020 12:14

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Příloha č. 1

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE

V souladu s obecně závaznými právními předpisy a z důvodu množících se případů srdečních příhod hráčů ledního hokeje u nás i ve světě, které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím,

ČSLH v souladu s vyhláškou č. 391/2013 Sb. stanovuje následující minimální obsah povinných

lékařských prohlídek u hráčů ledního hokeje v soutěžích řízených ČSLH.

1. U hráčů účastnících se soutěží ČSLH:

a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;

b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu hráče a popis časové

a fyzické náročnosti ledního hokeje;

c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu hráče a dosud prodělaných

onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt

nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost hráče k lednímu hokeji;

d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů hráče,

které budou zatěžovány ledním hokejem;

e) rozbor údajů o vykonávaném sportu;

(vyšetření uvedená pod písm. a) až e) tohoto odstavce dále také jako "Základní vyšetření");

f) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný

Základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost ledního hokeje nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

2. U hráčů účastnících se soutěží Chance liga, DHL JLA, ELIOD ELD, LSŽ a LMŽ:

a) vyšetření podle odst. 1. shora;

b) zjištění základní antropometrie;

c) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření;

d) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve;

e) laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav hráče zjištěný

 

vyšetřeními uvedenými pod písm. c) - d) tohoto odstavce.