Baroni vyrazili na Sněžku

18.06.2016 21:07
BŽku
Baroni vyrazili na Sněžku
V sobotu 18. 6. 2016 se konala expedice na nejvyšší bod Českérepubliky – Sněžku, kterou zorganizoval klub HC Opočno. Výšlapu se zúčastnili nejmladší hokejisté s rodiči a prarodiči, tedy celkem 49 osob ve věku 5–62 let.
Výchozím bodem byly Pomezní boudy. První výškový táborjsme založili na chatě Jelenka, kde jsme doplnili nejen tekutiny, ale i potřebnou energii. Neustálé brebentění nás nejednou rozesmálo. Jedny z nejlepších hlášek byly: ,,A my půjdeme až do tý špičky? A to jako budeme nejvýš ze všech lidí v Česku?“
Z Jelenky byl výstup již o něco strmější. Dětské brebentění ustalo a ani dospělým nebylo do zpěvu. Odměnou nám byl nádherný rozhled po krajině a pohled na zmíněnou špičku.
Vrchol dobyt! Společné foto a honem dolů, jelikož teplota se pohybovala okolo 5 ºC a vítr dosahoval 50 m/s.
Další zastávkou byly Růžohorky, kde jsme poobědvali ve vyhlášené horské chatě. V menu nechybělo tradiční krkonošské kyselo, ani borůvkové knedlíky.
Poslední fáze túry vedla do Velké Úpy, odkud nás autobus dopravil zpět do Opočna na zimní stadión.
Počasí se ke spokojenosti všech vydařilo.
Tak zase příště...


Za HC Opočno LK