Začátky hokeje v Opočně.

 

První úvahy o ustavení hokejového oddílu v Opočně byly vysloveny na výborové schůzi SK Opočno dne 6. března 1946.

I když v tomto spolku ještě nebyly realizovány, staly se zřejmě impulzem k ustavení dorosteneckého odboru Sokola.
Dorostenecká samospráva TJ Sokol Opočno píše dne 7. prosince 1946 dopis na Orlickou hokejovou župu Českého svazu ledního hokeje v Hradci Králové, kde mimo jiné uvádí, že "...dorostenci mají o hru velký zájem, mají k dispozici hřiště na sokolské zahradě rozměrů 25x50 m s mantinely 70 cm vysokými a žádají o zařazení do dorosteneckého mistrovství. Horší je to s výzbrojí. Dresy nemáme a nevíme, budeme-li mít na jejich pořízení peníze. Stulpny a chrániče si koupíme, možná i rukavice." Dále oznamují, že v Opočně je 15 zájemců o registraci a žádají o nová pravidla. Přes tyto materiálové počáteční potíže se v prosinci 1946 začal v Opočně hrát již skutečný lední hokej.

První oficiální zápas byl sehrán na sokolské zahradě s mužstvem SK Dobruška dne 5. ledna 1947 s výsledkem 4:16. Pod vedením Jiřího Rathouského nastupovali na led první opočenští hokejisté:
Ladislav Růžička, Miroslav Durchánek, Jar.Fábera, Václav Falta, Jaroslav Hejzlar, Josef  Holanec, Zdeněk Holcman,

Karel Hyka, Josef Jarkovský, Jiří Killar, Jiří Kubíček, Bohuslav Pařízek, Zdeněk Přibyl, Vladimír Šesták, Vladimír Škobis a Jiří Živsa.
V říjnu 1947 bylo nad hřiště zavedeno elektrické osvětlení (14 světel). Na základě přihlášky ze dne 13. ledna 1948 bylo výborem ČSLH dne 20. ledna 1948 dorostenecké družstvo TJ Sokol Opočno přijato za člena. 

   Nový hokejový oddíl, TJ Spartak TOS Opočno, byl ustaven v roce 1953. Hráči byli zaregistrováni a mužstvo se přihlásilo do okresního přeboru dobrušského okresu, kde tehdy hrála mužstva Bohuslavic, Černčic, Dobrušky, Českého Meziříčí, Královy Lhoty, Nového Města a Byzhradce. Průběh soutěží ovlivňovalo počasí a tak se stávalo, že nebyl za zimní sezonu sehrán ani jeden zápas. S ubíhajícími lety bylo jasné, že bez umělé ledové plochy se hokej hrát nedá. Zvláště když zájem mládeže o hru stoupal. Vždyť jen v roce 1964 bylo v hokejovém oddíle 94 členů a bylo založeno i "B" mužstvo dospělých. A tak v roce 1973 bylo v Opočně započato s výstavbou umělé ledové plochy.
Přípravné práce probíhaly již od května 1973 a stavební část byla zahájena 16. července. V první etapě byla upravena hrací plocha, vybetonován rozvodový kanál, vyhloubeny a vybetonovány sněžná a solanková jáma, základy pro stavbu strojovny, po hrací ploše položeny trubky z umělé hmoty a napojeny na rozvodné potrubí. Stavba
probíhala v akci "Z" a jen za rok 1973 odpracovali brigádníci zdarma 6057 hodin. Oddíl hokeje byl v této době se svými 134 členy nejsilnějším ze sportovních oddílů TJ Spartak Opočno a hokej se stal v Opočně sportem číslo 1. Dostavily se i úspěchy na poli sportovním a mužstvo mužů se stalo přeborníkem kraje s právem postupu do divize. V této soutěži sehrálo první mistrovské utkání na vlastní umělé ledové ploše 24.11.1974 s celkem Karbo Benátky n. Jizerou.

 

Slavnostní otevření první umělé ledové plochy v okrese Rychnov se uskutečnilo 8. prosince 1974 ve 13 hodin.

Zájem o bruslení na umělém ledě byl značný. TJ měla v té době pět družstev, led využívaly okolní hokejové oddíly, školy a velké počty mládeže navštěvovalo veřejné bruslení. Návštěvy na hokejová utkání mužů dosahovaly 1400 diváků !! Nebylo divu. V sezoně 1975/76 se hrál v Opočně výborný divizní hokej.

Mužstvo ve složení: brankáři Dyntar a Krejča, a hráči Boukal, Brich, Bulíček, Dlabal, Fabian, Fišer, Grim, Mach, Novotný, Rejman, Rubek, Šanovec, Tojnar, Veselka, Vondřejc a P. Žďárek zvítězilo s náskokem 4 bodů před Teplicemi. Na úspěchu měli podíl trenéři Jaromír Škobis a Luděk Hamáček. Také družstvo dorostu vyhrálo krajský přebor a sehrálo neúspěšnou kvalifikaci o postup do druhé ligy se Slávií Děčín.

  

V roce 2005 se splnil další sen opočenských hokejistů - došlo k zastřešení zimního stadionu. To už je ale jiná kapitola a historií se stane za dalších 30 let.

Výtah z análů a vlastních vzpomínek sestavil

Josef Krejča